TimTim

سایت خبر خوان

داستانی واقعی و جذاب که شنیدنش ...

جمعه 1 شهریور 98 | 16:41 - virgool.io - 2
" بانوی سردار "در مورد این شیر زن بختیاری " بی بی مریم " داستان های زی...

" بانوی سردار "


در مورد این شیر زن بختیاری " بی بی مریم " داستان های زیادی نقل شده است .

که یکی از آنها در مورد سفیر آلمان (فن کاردف) می باشد

همزمان با فتح اصفهان توسط روس ها سفیر آلمان از دست آنهامی گریزد و به خانه بی بی مریم پناه می آورد وبه مدت سه ماه ونیم درآنجا می ماند تااینکه پس از شسکت بختیاری ها توسط روس ها و کشته شدن 58 نفر از سواران بختیاری،سفیر آلمان راهی کرمانشاه می شود وازآنجا به برلن میرود

به پاس حمایت بی بی مریم کشور آلمان " کمان تمثال میناکاری" ، "الماس نشان "وهمچنین "صلیب آهنین" خود راکه مهمترین نشان دولت آلمان بود به سردار مریم بختیاری هدیه می دهد

واین شیر زن بختیاری جزو معدود زنان ایرانی است که آوازه اش در کشور آلمان به خلطر شجاعت و فداکاری هایش پیچید

این داستان ادامه دارد ...

ویرگول,بانوی سردار,بی بی مریم,سفیر آلمان,