TimTim

سایت خبر خوان

روی خوشِ زندگی

سه شنبه 6 فروردین 98 | 17:50 - virgool.io - 8
زندگی یک رویِ زشت و بی رحمانه داره که به آدم های تنبل و بی همت نشون می...

زندگی یک رویِ زشت و بی رحمانه داره که به آدم های تنبل و بی همت نشون میده

اما

یک روی زیبا و دوست داشتنی هم داره که به آدمای عاشق و فداکار نشون میده

اینکه دنیا با ما چگونه رفتار کنه، یه جورایی دست خودمون هم هست

ویرگول,