TimTim

سایت خبر خوان

حقیقت و زندگی

سه شنبه 6 فروردین 98 | 17:40 - virgool.io - 3
جهان یعنی چیز هایی که فکر می کنیم وجود دارند، به قول هراکلیتوس جمع اضد...

جهان یعنی چیز هایی که فکر می کنیم وجود دارند، به قول هراکلیتوس جمع اضداد است. هستی وجود دارد چون نیستی وجود دارد؛ درست وجود دارد زیرا نادرست وجود دارد؛ ولی همه این ها در صورتی صحیح می باشند که من وجود داشته باشم. پروتاگوراس می گوید: «انسان میزان همه چیز است» پس چگونه باید مطمئن شد که این معرفتی که من از جهان دارم، درست می باشد؟!

من آنقدر به عقب بر گشتم که مطمئن شدم به هیچ چیز نمیتوان مطمئن بود؛ پس باید راه را تا آخر، یعنی مرگ ادامه داد؛ اگر عاقبت بعد از مرگ عدم نبود، شاید یک معجزه ای رخ داد که حقیقت برای من بر ملا شود؛ لیکن فکر می کنم همه این اتفاقات به یک دلیلی روی می دهد؛ به گمانم بقیه راه فلسفه پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان زندگی کرد.

من برای رسیدن به حقیقت مشتاقم و به این فکر بودم که چرا زودتر خود را به دام مرگ نسپارم؛ لیکن زمان نسبی است، چه فرقی می کند که الان بمیرم یا الان که کلمه «می نویسم» را می نویسم! اما باز هم به ماهیت زمان مطمئن نیستم؛ پس فعلا به چیزی که دارم راضی هستم.

ویرگول,