TimTim

سایت خبر خوان

گاه می اندیشم...

جمعه 21 تیر 98 | 01:00 - virgool.io - 3
هر وقت به مرگ فکر کرده ام بیشتر از خود این واقعه، چیزی ذهن مرا درگیر ک...

هر وقت به مرگ فکر کرده ام بیشتر از خود این واقعه، چیزی ذهن مرا درگیر کرده که بهترین بیانش می شود از زبان حمید مصدق :

"گاه می اندیشم

خبر مرگ مرا با تو چه کس خواهد گفت؟

آن زمان که خبر مرگ مرا می شنوی،

روی زیبای تو را

کاشکی می دیدم!

شانه بالازدنت را بی قید،

و تکان دادن دستت

-- که مهم نیست زیاد...

و تکان دادن سر را که

-- عجب! عاقبت مرد؟

افسوس!

کاشکی می دیدم..."


این عبارت "خبر مرگ من" هم عجیب و قابل تامل است... .کاشکی می دیدم!

ویرگول,شعر,ادبیات,مرگ,حمید مصدق,