TimTim

سایت خبر خوان

پیرمرد و کافه

سه شنبه 13 آذر 97 | 12:02 - virgool.io - 35
یکی از معضلات کافه "معضل پیرمرد" است. یک پیرمرد چاق و احتمالا دچار آلز...

یکی از معضلات کافه "معضل پیرمرد" است. یک پیرمرد چاق و احتمالا دچار آلزایمر خفیف که هر دفعه می آید بیشتر از دو ساعت می نشیند و اگر من خودم را پنهان نکنم می خواهد برای بار هزارم ماجرای روزی که بچه های مدرسه نمره های درس دینی را عوض کردند و معلم خیلی ناراحت شد را تعریف کند. شاید اگر کمی مهربان تر بودم می توانستم تحملش کنم. البته که لبخندم را از او دریغ نمی کنم و هر چه که بخواهد برایش می آورم ولی حقیقتا اعصاب معاشرت و حرف زدن با او را ندارم. الان هم نشسته و مثل هر بار دارد می گوید یک ساعت قشنگ سلطنتی توی خانه دارد که هر یک ساعت یک بار زنگ می زند و اگر بخواهم آن را برایم می آورد و من می گویم نه ممنون و می گوید یک بخاری اضافه در خانه دارد و اگر بخواهم برایم می آورد و من می گویم نه ممنون و می گوید که در خانه دارچین و آلاله دارد و اگر برای چای لازم داشتم برایم می آورد و من می گویم نه ممنون می گوید هر چه خواستم و لازم داشتم از خانه برایم می آورد و من می گویم نه ممنون و می گوید که پول دارد و اگر خودم هم چیزی می خورم درست کنم و خودم هم بخورم و من می گویم نه ممنون و می گوید خانه شان همین رو به رو است و شماره خانه شان فلان است و اگر کاری داشتم به او زنگ بزنم و من می گویم نه ممنون و می گوید تو هم مثل دختر خودم و من می گویم ممنون و خدا را شکر که رفت.Crepuscular Old Man, 1917, Salvador Dali
Crepuscular Old Man, 1917, Salvador Dali
پیرمرد و کافه