TimTim

سایت خبر خوان

ویرگول، وقفه‌‌ای است در هیاهوی زندگی

پنج شنبه 1 آذر 97 | 18:33 - virgool.io - 26
از ویرگول چه زمانی استفاده می‌‌کنیم؟

از ویرگول چه زمانی استفاده می‌‌کنیم؟

ویرگول نشانه مکث کوتاه در جملات است. از این مفهوم می‌خواهم در زندگی وام بگیرم.


برای چه کار می‌کنیم؟

هدف از کار کردن و داشتن شغل چیست؟

به نظر من فراموش کرده‌ایم برای چه کار می‌کنیم. مَردم کار می‌کنند تا بهتر زندگی کنند. تا در کنار خانواده‌شان لذت ببرند. تا حس خوبی داشته باشند.

ولی این طور که پیداست مردم در کنار خانواده‌شان نیستند. از کارشان لذت نمی‌برند و اکثر آنها حال خوبی ندارند.

هدف از کار این است که از زندگی کردن لذت ببریم، در حالی که بیشتر وقت خود را در کار سپری می‌کنیم.

دکتر انوشه نازنین جمله‌ی بسیار زیبایی دارد. او می‌گوید:

زندگی را انبار نکنید، زندگی را مصرف کنید.

زندگی مصرفی کردنی‌ است. ولی برای اکثرِ ناآگاه که یادشان رفته باید یادآوری کرد که عزیزجان، کمی استراحت کن، وقفه‌ای در کارت ایجاد کن و لذتش را ببر.

عشق کن با تمام چیز‌های کوچک و بزرگی که در اطراف توست و قبلا نمی‌دیدی.

مکث کوتاهی کن در دویدن‌های بی هدفت و اطراف را نگاه کن.

دوستانت رو ببین و کمی با آنها باش.

نفس بکش.

بنویس.

نقاشی کن.

فیلمی را با عزیزانت نگاه کن.

به موسیقی زیبایی گوش کن تا روح و روانت تغذیه شود.

دست زن و بچه‌ات را بگیر و برو به جایی دور از شهر و هیاهو و عشق کن.

دست همسر یا شریک عاطفی‌ات را بگیر و شبی را با او خلوت کن. در کافه‌ای زیبا و کم‌نور قهوه‌‌ای سفارش بده و از طمع تلخ قهوه در کنار شیرینی یارَت لذت ببر. چشمانش را ببین.، بخند و به او بگو که مهم هستی و دوستش داری.

سفر کن و به جایی دور برو.

غذاهای جدید را که نمی‌توانی آن را تلفظ کنی سفارش بده.

سفر کن و به جایی برو که تا‌به‌حال نرفته‌ای.

بی‌خیال اتفاقات چِرت و وقت‌گیر باش و زندگی کن.

در تابستان ۹۶ بود که در یکی از کلاس‌های دکتر صاحبی نازنین جمله‌ای زیبا را از او شنیدم. او گفت:

تفریح می‌کنم و کار می‌کنم تا تفریح کنم.


ویرگول وقفه‌ای کوتاه را در جملات ایجاد می‌کند.باید مانند ویرگول زندگی کنیم و وقفه‌هایی زیبا را در زندگی ایجاد کنیم. وقفه‌هایی که زندگی را برایمان یادآور شود.

جمله‌ی بدون ویرگول جمله‌ی خسته‌کننده‌ای است. زندگی بدون ویرگول نیز خسته‌کننده، بی روح و سخت است.

گاهی باید در هیاهوی زندگی، ویرگولی را قرار دهیم.

وقفه‌ای که، خوشبختی و معنای زندگی را برایمان یادآور شود.

باید آگاه باشیم که دلیل رضایت از زندگی چیست؟

زندگیتان پر ویرگول.

مجیدتکلی
ویرگول، وقفه‌‌ای است در هیاهوی زندگی