TimTim

سایت خبر خوان

موفقیت.... استارتاپ

یکشنبه 11 آذر 97 | 08:21 - virgool.io - 47
اینکه با تمام وجود به دنبال چیزی بروید که آنرا می خواهید، انگار یک انر...

اینکه با تمام وجود به دنبال چیزی بروید که آنرا می خواهید، انگار یک انرژی طبیعی شمارا میراند.اگر واقعا می خواهید موفقیتی عطیم به دست آورید، باید ریسک شکستی عطیم را هم بپذیرید.

اینطور گزارش شده که نود درصد از استارتاپ ها شکست میخورند.هر کارآفرین در هر بخشی کسی است که با ریسک ها سروکار دارد.

حتی برخی از موفقیت ها هم با دوره هایی از سردر گمی و شکست تقریبی روبه رو بوده اند....

بخشهایی از کتاب آنچه پرنده کوچک به من آموخت(توییتر)

موفقیت.... استارتاپ