TimTim

سایت خبر خوان

ماست مالی

سه شنبه 21 اسفند 97 | 06:37 - virgool.io - 37
عده‌ای بر تکه‌ای نان ماست‌مالی می‌کنند / عده‌ای بر کل کیهان ماست‌مالی...

عده‌ای بر تکه‌ای نان ماست‌مالی می‌کنند / عده‌ای بر کل کیهان ماست‌مالی می‌کنند

از زمان ریزش پی تا زمان گچ‌بری/ با گچ و دوغاب و سیمان ماست‌مالی می‌‌کنند

چون‌که دانشگاه ما آزاد شد ازهرجهت/ توی جنگل یا بیابان ماست‌مالی می‌کنند

قشر خودروسازی و این قطعه سازان عزیز/ وقت نصب قفل و فرمان ماست‌مالی می‌کنند

گاه سریالی قشنگ و عالی و پرمحتواست / می‌رسد تا رو به پایان ماست‌مالی می‌کنند

در تمام قشرها این امر پیدا می‌شود / شاعران هم توی اوزان ماست‌مالی می‌کنند

چون مدیران ممالک اهل سیر و گردش‌اند / لاجرم استان به استان ماست‌مالی می‌کنند

آب را گل می‌کنند و وال بیرون می‌کشند / چون‌که باشد برف و بوران ماست‌مالی می‌کنند

مشکل آلودگی را در هوای شهر ما / فصل پاییز و زمستان ماست‌مالی می‌کنند

روی نام آن‌کسی که کرده کلی اختلاس/ دائماً پیدا و پنهان ماست‌مالی می‌کنند

گه‌گداری هم به‌جای ماست، با دوغ و پنیر / گاه با کشک فراوان ماست‌مالی می‌کنند

می‌برند از سهم ما و جای دیگر می‌زنند/ بعد از آن هم بهر درمان ماست‌مالی می‌کنند

نیست از ما مشکلی ای دوستان نازنین/ تا که باشد ماست ارزان، ماست‌مالی می‌‌کنند

ویرگول,طنز,شعر طنز,ماست مالی,انتقاد,خنده,