TimTim

سایت خبر خوان

آش خِشتَک!

پنج شنبه 1 آذر 97 | 18:33 - virgool.io - 49
گفتم:چیه؟چته؟توی این یکی دو سالی که می شناسمت ندیده بودم اینقدر درب و...

گفتم:چیه؟چته؟توی این یکی دو سالی که می شناسمت ندیده بودم اینقدر درب و داغون باشی؟

گفت:از دهاتمون زنگ زدن گفتن یکی رفته خونه پدرم،یه پس زدتش،پولاشم برداشته در رفته!

گفتم:الان بیمارستانه؟

گفت:نه!بنده خدا،توی خونه خوابیده.

گفتم:رفته شکایت کنه؟

گفت:خودش که نمی تونه.کس و کار درست و حسابی هم توی دهمون نداریم.هر چن اگه هم داشتیم خیلی فرق نمی کرد.

گفتم:چرا فرق نمی کرد؟

گفت:توی ده ما رسم نیست واسه اینجور چیزا کسی بره شکایت کنه!

گفتم:پس اینجور مواقع چه کار می کنن؟

گفت:می گردن دزد رو پیدا می کنن،پولایی که دزدیده ازش پس می گیرن.

گفتم:اگه خرج کرده بود،چی؟

گفت:خورد خورد ازش پس می گیرن!

گفتم:کتکایی که به پدرت زده چی؟

گفت:اگه طاقتش رو داشته باشه،یه دفعه می زننش،اگه نداشته باشه خورد خورد می زننش!

گفتم:مادرت زنده هست؟

گفت:نه! مادرم،وقتی ما بچه بودیم،مُرد.

گفتم:خدابیامرزدش.بابات دوباره زن گرفت؟

گفت:خدا اموات شمام بیامرزه.توی ده ما رسم نیست کسی که زنش می میره،دوباره بره زن بگیره.

گفتم:پس تو چرا اینجایی؟چرا نمی ری دو روز پیشش باشی بهش کمک کنی؟

گفت:نمی تونم برم!

گفتم:چرا؟مشکل مالی داری؟

گفت:نه!ای کاش مشکل مالی بود.

گفتم:پس برای چی نمی تونی بری؟

گفت:واسه اینکه خودش خبر نداره که من فهمیدم.

گفتم:اون خبر نداره،تو که خبر داری!

گفت:اگه من برم بهش سر بزنم،واسه اونی که به من خبر داده خیلی بد می شه!

گفتم:چرا؟

گفت:توی ده ما رسم نیست به کسی خبر بد بدن!

گفتم:پس اگه دور از جون،کسی پدرش بمیره،چه کار می کنن؟

گفت:صبر می کنن تا خودش بیاد و بفهمه پدرش مرده.

گفتم:مگه می شه.وقتی زنگ می زنه.کسی نباید جواب تلفنشو بده.

گفت:توی ده ما رسم نیست به تلفن کسی که پدرش یا کس و کارش فوت کرده جواب بدن.برای همین طرف خودش کم کم دوزاریش می افته.میاد می بینه پدرش یا کس و کارش مرده.خاکشم کردن.سنگ قبرشم گذاشتن.

گفتم:مثلاً اگه بفهمن.با کسی که به تو خبر داده،چه کار می کنن؟

گفت:به خاطر زیر پا گذاشتن رسم و رسوم آبا و اجدادیمون،از ده بیرونش می کنن.

گفتم:خُب بیرونش کنن.می ره یه جایی دیگه راحت زندگیشو می کنه.

گفت:به این راحتیام که تو فکر می کنی نیست!

گفتم:چرا؟!

گفت:چون همه مال و منالش رو می گیرن که هیچ،نمی ذارن زن و بچه شم با خودش ببره!

گفتم:این دیگه چه رسمیه؟!

گفت:داری به رسم و رسوم ما توهین می کنی؟!

گفتم:من غلط می کنم ولی آخه این چیزایی که می گی جسارتاً یه کم با عقل جور در نمیاد!

گفت:نذار رفاقتمون خراب بشه.اگه می خوای توهین کنی،از همین الان نه من،نه تو!

گفتم:معذرت می خوام.قصد توهین نداشتیم...خُب برو،ولی نگو کسی بهت خبر داده تا برای اون بنده خدایی که بهت خبر داده،بد نشه.

گفت:توی ده ما رسم نیست به کسی دروغ بگیم.

گفتم:این یه دروغ مصلحت آمیزه برای اینکه برای اون طرف بد نشه.

گفت:توی ده ما هیچ نوع دروغی رسم نیست.

گفتم:توی ده شما دزدی می شه،اونوقت هیچ دروغی رسم نیست؟!

گفت:این دو تا به هم ربطی ندارن.توی ده ما رسمه وقتی کسی از پس خرج زن و بچه ش بر نمیاد بره دزدی ولی هیچ کس حق نداره دروغ بگه!

گفتم:خُب اگه اینجوریه خودت رو بزن به اونور.برو دهتون ولی بگو اتفاقی اومدم.

گفت:توی ده ما رسم نیست به صورت اتفاقی بریم جایی.

گفتم:چرا؟

گفت:برای اینکه اعتقاد داریم اگه به صورت اتفاقی بریم جایی،حتماً یه اتفاقی می افته!!!

گفتم:تو مثلاً اتفاقی می ری.در واقعیت اتفاقی نمی ری که اتفاقی بیفته.

گفت:این رو من می دونم،پدرم که نمی دونه.هم دهیامون که نمی دونن.پس نمی تونم برم.

گفتم:پس دیگه وقتی کاری از دستت ساخته نیست خودت رو بزن به بی خیالی.

گفت:توی ده ما رسم نیست کسی خودش رو بزنه به بی خیالی.

گفتم:امّا تو که الان توی دهتون نیستی!

گفت:ما هر جایی که باشیم به رسم و رسومات دهمون پایبندیم و خیانت نمی کنیم.

گفتم:بیا بریم خونه ما با هم باشیم.با هم یه فیلم می بینیم حالت عوض می شه.

گفت:تو بیا بریم خونه ما.خانومم آش خشتک پخته با هم بخوریم!

گفتم:آش خشتک؟!

گفت:توی ده ما رسمه هر وقت بچه رو از پوشک یا کهنه می گیرن،آش خشتک درست می کنن!

گفتم:جدّی می گی یا سر کارم گذاشتی؟آخه آش خشتک دیگه چه صیغه ایه؟!

گفت:شما دندون بچه تون در میاد،آش دندونی نمی پزید؟ما بهتون می گیم آش دندونی چه صیغه ایه؟!

گفتم:برام جالبه که از موقعی که تو رو می شناسم،هر چیزی که بهت گفتم یه جوری چسبوندی به رسم و رسوم دهتون.

گفت:ما به رسم و رسوم دهمون خیلی پایبندیم.مثل بعضیا نیستیم همین که چشمشون به در و دیوار شهر می افته،همه چی رو بذان زیر پاشون!

گفتم:اسم دهتون چیه؟

گفت:رسم آباد!

سه مطلبی که هفته گذشته منتشرشون کردم(به ترتیب استقبال):

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-ft1j1m4p9bnj
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-j123noin7o4u
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-fg4vfgnriuea

آخرین پست های منتشر شده در چالش حال خوبتو با من تقسیم کن را بخوانید.

«هیچ نبشته نیست که به یکبار خواندن نیرزد.»ابوالفضل بیهقیآش خِشتَک!