TimTim

سایت خبر خوان

سوگند

جمعه 21 دی 97 | 02:37 - virgool.io - 27
به سکوت در دل شب سوگندو به نور در فرسنگ ها فاصله،که تاریکی را در می...

به سکوت در دل شب

سوگند

و به نور در فرسنگ ها فاصله،

که تاریکی را در می نوردد تا چشمان ما،

جام خیال را از آیات هستی سرشار کنند...

باید که باور کنیم

هیچ چیز ابدی نیست

جز حقیقتی که وجودش با خلوصی تمام از عشق،

در قلب لحظه ها رویین شده است...

ما سوار بر رخشانی که به مهر ، قوت یافته اند

در مسیر عمر می تازیم

و خطی از خاطرات را

به سان راهی در صحرا،

در دل ها و اندیشه ها مرسم می کنیم...

سوگند