TimTim

سایت خبر خوان

حسرت روزهای گذشته

دوشنبه 26 فروردین 98 | 11:37 - virgool.io - 24
حسرت روزهای گذشته

خیلی از اوقات در گوشه ای از اتاق می نشینیم و به گذشته ی زندگی مان فکر می کنیم.

با خودمان فکر می کنیم که اگر ده سال پیش آن پیشنهاد کاری را قبول می کردم، موقعیت الانم بسیار بهتر از اینی بود که الان هستم.

اگر آن پول را از آن شخص قبول نمی کردم، الان این قدر منت سرم نبود.

اگر رفاقتم را با آن شخص حفظ می کردم، الان خیلی زندگی شادتری داشتم.

و…

خلاصه غصه ی زمان های از دست رفته را می خوریم، و دائم ای کاش و ای کاش.

و این غصه خوردن ها ادامه پیدا می کند و زندگی ما هم، با حسرت زمان های از دست رفته به پیش می رود.

احتمالا همه ی ما این لحظات را تجربه کردیم.

لحظاتی که تنها می نشینیم و به گذشته فکر می کنیم.

اما نکته ی مهم این جاست که اگر بلد بودیم به این حدیث از امام هادی(ع) عمل کنیم، مطمئنا و قطعا، زندگی شادتری را داشتیم.

قطعا این حسرت خوردن ها یا کلا از بین می رفت و یا به نزدیک صفر می رسید.

حدیث:

امام هادی(ع) می فرمایند:

به جای این که برای عدم موفقیت های گذشته حسرت و اندوه بخوری،

با داشتن تصمیم و اراده ی قوی، آن ها را جبران کن.

یعنی به جای این که یک گوشه بنشینیم و اتفاقات و اشتباهات گذشته را در ذهنمان مرور کنیم، و با این مرور کردن، هم ناراحتی روی ناراحتی برای ما بیاورد، و هم همین جایی که هستیم درجا بزنیم و هیچ پیشرفتی در زندگی ما نباشد،

بیاییم هرلحظه که در زندگی متوجه شدیم که جایی را اشتباه رفتیم، کاری را اشتباه انجام دادیم، مرتکب عمل اشتباه شدیم، به جای این که سالیان سال غصه بخوریم، تصمیم بگیریم که اشتباهمان را درست متوجه شویم، دقیقا بدانیم که کجای کار ما اشتباه بوده و اگر چه کاری انجام می دادیم بهتر بود، و بلند شویم و دست بر زانو بگذاریم و با اراده ی قوی، اشتباهمان را جبران کنیم.

مطمئن باشید که اگر در زندگی این گونه عمل کنید، اشتباهات نه تنها شما را عقب نخواهد انداخت، بلکه باعث می شود که شما تجربه کسب کنید و با استفاده از تجربیات به دست آمده مسیر پیش رو را با خطای کمتری پیش بروید.

پیش به سوی جامعه ی آرمانی

ویرگول,جامعه ی آرمانی,موفقیت,پیشرفت,اراده,حسرت,