TimTim

سایت خبر خوان

حرفی برای گفتن نداشتم که نبودم ...

دوشنبه 12 آذر 97 | 08:01 - virgool.io - 35
بعد حدود دو سه ماه سلامی به زیبایی پاییز خدمت تمام ویرگولی های عزیز 😍ت...

بعد حدود دو سه ماه سلامی به زیبایی پاییز خدمت تمام ویرگولی های عزیز 😍

تو این مدتی که نبودم خیلی چیزهای جدیدی دیدم تجربه کردم پشت سر گذروندم تجربه به تجربه های پیشینم اضافه کردم و شدم یک فردی با تجربه بیشتر

تو همه این تجربه ها یک مطلب بهم اثبات شد گذشته رو تو گذشته رها کن و به آینده فکر کن وبه خدا امیدوار باش حتما بعضی ها فکر میکنن فقط در حد یک شعار هست نه بیشتر اما من تک تک جمله هایی که نوشتم با گوشت وپوست واستخوان حس کردم

گذشته رو اگه تونستی تو گذشته رهاکنی اسمش میشه گذشته وگرنه به طور نا خودآگاه حال و آیندت هم ازآن خودش میکنه

هرجا زمین خوردی بلند شو از گذشتت عبرت بگیر راهتو ادامه تا به مقصد

مقصد در همین نزدیکیست...

ایستادن تو گذشته 🚫

با آرزوی بهترین موفقیت ها برای تک تک دوستان ناشناخته ویرگولیم...


حرفی برای گفتن نداشتم که نبودم ...