TimTim

سایت خبر خوان

برای زندگی شادتر تحریم فیلم ، ماهواره و تلوزیون

پنج شنبه 1 آذر 97 | 18:33 - virgool.io - 24
من اعتقاد دارم جوامع امروزی با سرعت هر چه تمام تر به سمت فساد جنسی ،...

من اعتقاد دارم جوامع امروزی با سرعت هر چه تمام تر به سمت فساد جنسی ، افسردگی و انواع بیماری های روانی در حرکت هستند و (((منشا اصلی))) آن 1_ سیاست گذاری های حاکمان 2_فیلم و تلوزیون است.
.............
به همین دلیل من تماشای تلوزیون ، فیلم و ماهواره را
تحریم کرده ام و دست کم به مدت 4 سال است که از آنها استفاده نمیکنم
.............
زندگی شاد تر همراه با آرامشی بی بدیل را با تحریم تلوزیون،فیلم و ماهواره تجربه کنیم
.............
به نظر من در ایران رادیو آوا به تنهایی جایگزین مناسبی برای تمام شبکه های تلوزیونی است

برای زندگی شادتر تحریم فیلم ، ماهواره و تلوزیون