TimTim

سایت خبر خوان

ایران زعفران را با برندهای افغان صادر میکند

شنبه 3 آذر 97 | 13:04 - timtim.ir - 235 -
رییس اتاق بازرگانی ایران از صادر کردن زعفران ایرانی تحت برندهای افغان خبر داد
زعفران
علی شریعتی مقدم گفت: "امروزه زعفران ایران به افغانستان قاچاق می شود و از آنجا آن را به نام این کشور بسته بندی می کند. اگر این کار را ادامه دهیم، آینده زعفران را در افغانستان مشاهده خواهیم کرد."

این عضو اتاق بازرگانی گفت که دلیل این حرکت تلاش برای "فرار از تعهد ارز" است.

او گفت: "امسال ما نوعی قرارداد را میبینیم، به دلیل مدارک نامناسب و گاهی مضر که در حقیقت علاقه واقعی صادرکننده نیست."

با توجه به تصمیم دولت و بانک مرکزی و از زمان راه اندازی بازار ثانویه، عمده صادرکنندگان غیر نفتی، از جمله پتروشیمی، فولاد سازان و تولید کنندگان فلز رنگی، باید این ارزها را به نیما صادر کنند. اما صادرکنندگان این کار را رد کرده اند.
ایران زعفران را با برندهای افغان صادر میکند