TimTim

سایت خبر خوان

ویدیو؛ دلداری دروازه بان سنت آتین به پسر خردسالش که از پوشیدن پیراهن تیم حریف در ابتدای مسابقه ناراحت بود

چهارشنبه 17 مهر 98 | 22:01 - Tarafdari.com - 1

طرفداری- در ابتدای دیدار تیم های سنت آتین و المپیک لیون در لیگ فرانسه، پسر خردسال جسی مولین، دروازه بان سنت آتین از اینکه مجبور بود پیراهن تیم رقیب پدرش را در آیین آغازین بازی بر تن کند ناراحت بود که پدر در ادامه او را دلداری می دهد.