TimTim

سایت خبر خوان

دانلود؛ گشت و گذار بازیکنان آرسنال در شهر دوبی

سه شنبه 6 فروردین 98 | 16:01 - Tarafdari.com - 2

طرفداری- بازیکنان آرسنال که در فاصله تعطیلی لیگ های اروپایی به دلیل دیدارهای ملی، به کشور امارات رفته اند، پس از دیدار از قصر زعبیل، محل اداره سیاسی شهر دبی در روز گذشته، امروز به گشت و گذار در این شهر پرداختند.