TimTim

سایت خبر خوان

اگر نوزاد دارید قبل از زلزله این کیف را آماده کنید!

چهارشنبه 5 دی 97 | 12:27 - niniSite.com - 43
 اگر نوزاد دارید قبل از زلزله این کیف را آماده کنید!

اگر نوزاد دارید قبل از زلزله این کیف را آماده کنید!

9 ساعت پیش بازدید221
وقتی صحبت از آمادگی در برابر زلزله می‌شود، بیشتر افراد از کیف کمک‌های اولیه‌ای حرف می‌زنند که مخصوص بزرگترهاست؛ در حالی که نوزادان هم درست مثل بزرگترها نیاز به کیفی دارند که شامل وسایل ضروری نوزاد شود. 
اینفوگرافی را به صورت یکجا دانلود کنید.
 
اگر نوزاد دارید قبل از زلزله این کیف را آماده کنید!