TimTim

سایت خبر خوان

Virgool
خوشامدگویی هیئت‌مدیره
خوشامدگویی هیئت‌مدیره چهارشنبه 7 خرداد 99 | 03:13 - virgool.io
تاریخِ نادانیِ ما
تاریخِ نادانیِ ما چهارشنبه 7 خرداد 99 | 03:13 - virgool.io
گفتگو: فرصت ها و رویش های اقتصاد شهری در ایام کرونا
گفتگو: فرصت ها و رویش های اقتصاد شهری در ایام کرونا چهارشنبه 7 خرداد 99 | 03:13 - virgool.io
دنیای شیشه ای عصر اطلاعات (قسمت اول: تبلیغات هدفمند)
دنیای شیشه ای عصر اطلاعات (قسمت اول: تبلیغات هدفمند) چهارشنبه 7 خرداد 99 | 03:13 - virgool.io
از هیچی می نویسم...
از هیچی می نویسم... چهارشنبه 7 خرداد 99 | 03:13 - virgool.io
نگاه تو
نگاه تو چهارشنبه 7 خرداد 99 | 03:13 - virgool.io
تغییر و دستکاری در نام‌های خاص و اسامی جغرافیایی در زمان رضاشاه
تغییر و دستکاری در نام‌های خاص و اسامی جغرافیایی در زمان رضاشاه چهارشنبه 7 خرداد 99 | 03:13 - virgool.io
کرونا و فقر اقتصاد شهری - جهان پساکرونا (11)
کرونا و فقر اقتصاد شهری - جهان پساکرونا (11) چهارشنبه 7 خرداد 99 | 03:13 - virgool.io
هفتصد کلمه
هفتصد کلمه چهارشنبه 7 خرداد 99 | 03:13 - virgool.io
زنده‌کُشی و مُرده‌پرستی
زنده‌کُشی و مُرده‌پرستی چهارشنبه 7 خرداد 99 | 03:13 - virgool.io
سبوس برنج و سلامتی و تناسب اندام
سبوس برنج و سلامتی و تناسب اندام سه شنبه 6 خرداد 99 | 23:13 - virgool.io
تیر خلاص بایرن به زنبور ها
تیر خلاص بایرن به زنبور ها سه شنبه 6 خرداد 99 | 23:13 - virgool.io
آيا پاپ آپ‌ها به طراحی سایت ضربه می‌زنند؟
آيا پاپ آپ‌ها به طراحی سایت ضربه می‌زنند؟ سه شنبه 6 خرداد 99 | 23:13 - virgool.io
رستاخیز کلمات (بخش دوم)
رستاخیز کلمات (بخش دوم) سه شنبه 6 خرداد 99 | 23:13 - virgool.io
دوره CCNP Security SENSS قسمت شانزدهم
دوره CCNP Security SENSS قسمت شانزدهم سه شنبه 6 خرداد 99 | 23:13 - virgool.io
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 301
فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) 301 سه شنبه 6 خرداد 99 | 23:13 - virgool.io