TimTim

سایت خبر خوان

سلولهای بندناف به درمان بیماری کرونا کمک می‌کنند؟

دوشنبه 22 اردیبهشت 99 | 03:27 - niniSite.com
سلولهای بندناف به درمان بیماری کرونا کمک می‌کنند؟
سلولهای بندناف به درمان بیماری کرونا کمک می‌کنند؟

سلولهای بندناف به درمان بیماری کرونا کمک می‌کنند؟

19 ساعت پیش بازدید467
پزشکان متخصص برای درمان بیماری کرونا از سلولهای بند ناف کمک می گیرند. مرتضی ضرابیه رئیس بانک خون رویان با بیان اینکه سلول های بنیادی که هم اکنون برای درمان بیماری کرونا استفاده می شود از نوع سلول بنیادی مزانشیم مشتق از بافت بند ناف است، گفت:« دو نوع متفاوت سلول بنیادی از خون بند ناف و از بافت بند ناف وجود دارد.نکته بسیار مهم این سلول ها این است که نیاز به تطابق ژنتیک ندارند.»
بیشتر بخوانید خون بند ناف به چه دردی می خورد؟

رئیس بانک خون رویان با اشاره به تفاوت سلول بنیادی موجود در خون بند ناف و بافت بند ناف، به فارس گفت:« یک نوع سلول بنیادی همان است که هنگام زایمان از خونی که در بند ناف وجود دارد جمع‌آوری می‌شود، علاوه بر این یک سلول بنیادی دیگر هم وجود دارد که سلول بنیادی موجود در بافت بند ناف است. یعنی همین بافتی که در آن رگ وجود دارد و خون جریان پیدا می کند که به آن سلول بنیادی مزانشیم گفته می شود.سلول بنیادی مزانشیم که از بافت بند ناف جداسازی می شود، کاربردهای خاصی دارد و اتفاقاً بیشترین سلولی که برای درمان بیماران عصبی استفاده می شود یا هم اکنون برای بیماران کویید ۱۹ (ویروس کرونا) از آن استفاده می کنیم سلول های بنیادی مزانشیم مشتق از بافت بند ناف است.»
بیشتر بخوانید خون بند ناف چه دردهایی را درمان می کند؟
ضرابیه در ادامه تاکید کرد:« تفاوت بین این سلول ها در منشا آنها است و نکته بسیار مهم این است که سلول های بنیادی مزانشیمی که از بافت بند ناف استخراج می شوند نیاز به تطابق ژنتیک ندارند به این معنا که می توانیم سلول های بنیادی یک بند ناف را جداسازی کنیم و بدون اینکه نیاز به تطابق ژنتیکی داشته باشد برای هر کسی که به آن نیاز دارد استفاده کنیم.»
سلولهای بندناف به درمان بیماری کرونا کمک می‌کنند؟