TimTim

سایت خبر خوان

چه رفتن ها...

پنج شنبه 14 فروردین 99 | 23:13 - virgool.io
چه رفتن ها...
چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالیچه آغوشی، چه امّیدی به این احس...

چه رفتن ها...چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی

چه آغوشی، چه امّیدی به این احساس تو خالی


کبوتر با کبوتر مانده اما از سر اجبار

در این دنیای تودرتو، تو دیگر از چه مینالی؟


یکی را دوستش داری که او دنبال غیر از توست

کجا دیدی جهانی را به این شوریده احوالی؟#سیمین_بهبهانی


چه رفتن ها...