TimTim

سایت خبر خوان

طلاق توافقی چیست؟

پنج شنبه 13 شهریور 99 | 07:39 - timtim.ir
طلاق توافقی چیست؟
طلاق شیوه ای مرسوم از جدایی زوجین است که قانونگذار برای احترام گذاشتن به توافق صورت گرفته میان زوجین آن را معتبر دانسته است.

این شیوه از طلاق با توجه به اصل تساوی در حقوق زن و مرد مورد پذیرش و قبول اکثریت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و به لحاظ شرایط زوجین و نیز با توجه به اینکه تعداد زوجین از ۱۰۰ نفر در سال تجاوز نمی‌کند ، به عنوان یک طلاق توافقی شناخته می‌شود . 

اما در طلاق توافقی علاوه بر اینکه طرفین ملزم به پرداخت نفقه هستند ، باید به طور جداگانه به دادگاه مراجعه نمایند که طبق ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ ، دادگاه‌ها می‌توانند بدون مراجعه به دادگاه در خصوص مهریه ، نفقه ، حضانت و ملاقات زوجه و همچنین تمکین نیز تصمیم گیری نمایند . 

این تصمیم گیری در خصوص مهریه و نفقه می‌تواند به عنوان یک حکم در دادگاه مطرح شود . 

با توجه به اینکه اکثر کارشناسان حقوقی تاکید دارند که زوجه باید به طور جداگانه به دادگاه مراجعه نماید ، می‌تواند با توافق طرفین یک دادخواست مهریه صادر نماید .

این دادخواست می‌تواند پس از بررسی در دادگاه ، به عنوان یک دادخواست طلاق توافقی مطرح شود و یا اینکه به لحاظ پرداخت مهریه در مدت قانونی ، زوج از پرداخت نفقه معاف شود. 

Powered by Froala Editor

طلاق جدایی