TimTim

سایت خبر خوان

آیا می توانید در یک دقیقه اشتباهات تصاویر را حدس بزنید

چهارشنبه 19 تیر 98 | 11:07 - beytoote.com - 100

آیا می توانید در یک دقیقه اشتباهات تصاویر را حدس بزنید 

هر تصویر یک اشتباه دارد. آیا شما قادر به پیدا کردن همه آنها در عرض یک دقیقه هستید؟

 

تصویر شماره 1)

 

 تست هوش تصویری با جواب, تست هوش با جواب

اشتباه تصاویر را بیابید

 

تصویر شماره 2)

 

 

تصویر شماره 3)

 

 

تصویر شماره 4)

 

 

تصویر شماره 5)

 

 

↓↓↓↓

 ↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

 

پاسخ تست هوش :

 

تصویر شماره 1)

 

 تست هوش تصویری با جواب, تست هوش با جواب

 

 

تصویر شماره 2)

 

 

تصویر شماره 3)

 

 تست هوش تصویری با جواب, تست هوش با جواب

 

تصویر شماره 4)

 

 تست هوش تصویری با جواب, تست هوش با جواب

 

تصویر شماره 5)

 

 

 

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

 

معما و تست هوش, تست هوش تصویری, اشتباه تصاویر را بیابید, تست هوش, تست هوش جدید, تست هوش جالب, تست هوش تصویری با جواب, تست هوش با جواب, تست هوش تصویری سخت, اشتباه تصاویر را بیابید