TimTim

سایت خبر خوان

خط تولید تریاک در افغانستان!

سه شنبه 27 فروردین 98 | 09:22 - bartarinha.ir - 5
به تازگی ویدئویی در فضایی مجازی منتشر شده که تعدادی از افغانستانی ها را در حال آماده سازی و تغلیط تریاک نشان می دهد.

خبرآنلاین: به تازگی ویدئویی در فضایی مجازی منتشر شده که تعدادی از افغانستانی ها را در حال آماده سازی و تغلیط تریاک نشان می دهد. گفته شده طالبان در مناطق تحت کنترل خود جوان ها و نوجوان ها را مجبور به ساخت مواد مخدر می کند.

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

تریاک،افغانستان،خط تولید