سایت خبر خوان تیم تیم

جهرمی: عالم محضر خداست، این دفتر و آن دفتر ندارد

جهرمی: عالم محضر خداست، این دفتر و آن دفتر ندارد

جمعه 21 دی 97 | 16:08 bartarinha.ir 1
وزیر ارتباطات در پاسخ به اظهارات نماینده پایداری قم نوشت: عالم محضر خداست! این دفتر و آن دفتر هم ندارد.

برترین ها: وزیر ارتباطات در پاسخ به اظهارات نماینده پایداری قم نوشت: عالم محضر خداست! این دفتر و آن دفتر هم ندارد.

جهرمی: عالم محضر خداست، این دفتر و آن دفتر ندارد